Sunday, June 13, 2010

மலர்மேல் பனித்துளி

இச்சை இதழ்களை எச்சில் படுத்தி
கொச்சையாக்கி இம்சை செய்தீரோ
குளிர் மேகங்களே!

இளவெப்ப இதம் தாளாமல்
பவளம் போல் வியர்த்தது காண்
பால்வண்ண மேனியெல்லாம்


--
என்றும் அன்புடன்,
உங்கள் நீலமேகம்.

No comments:

Post a Comment