Wednesday, July 30, 2014

பரிதவிப்பில்...

புதிய வண்ணப் புறாவொன்று
பள்ளியறைக்குள் பக்குவமாய்
பஞ்சணைப் பரிமாற்றங்களில்...

பழகிய வெண்புறாவோ சிறகொடிந்து 
பறக்கவும் முடியாமல் மனம் நொந்து
வான் வெளியில் பரிதவிப்பில்...


No comments:

Post a Comment