Monday, July 6, 2015

நல் அன்பே...!சுருசுருப்பான தருணங்களிலும்
எனக்காக சிறு புன்னகையை நீ
உதிர்த்துச் சென்றதில் என் சித்தம்
திளைக்கின்றது நல் அன்பே...!

-நீலா

No comments:

Post a Comment